Vergunning nodig?

In veel gevallen bent u vergunning plichtig voor een entresolvloer. U kunt bij de gemeente of via www.omgevingsloket.nl nagaan of een (omgevings)vergunning vereist is. Indien u een vergunning gaat aanvragen, kunnen wij de constructieberekening van de entresolvloer met daarin de belastingen, kolomdruk etc. aanleveren.