Montage

Voordat de materialen voor de entresolvloer worden geproduceerd, krijgt u eerst tekeningen toegezonden om te contoleren of de vloer aan uw wensen voldoet. Wanneer dit het geval is en er akkoord is gegeven, worden de materialen geproduceerd en besteld.

De entresolvloer wordt als bouwpakket aangeleverd. Met behulp van de montagetekeningen en -instructie is de constructie eenvoudig zelf te monteren.

Uiteraard kunnen wij de montage ook voor u verzorgen. De vloer zal vakkundig door specialisten geplaatst worden.

Tekeningen